AGROECOLOGIA

Agroecologia țărănească este un mod de viață

Agroecologia țărănească sprijină sistemele care îmbogățesc viața și se opune sistemelor care o alienează. Aceasta creează soluții inovatoare la provocările majore de mediu, sociale, economice și politice cu care ne confruntăm în prezent. Este o practică vie, o știință și o mișcare politică și socială, construită și încurajată de oameni de-a lungul a mii de ani. De-a lungul tuturor acestor ani, s-a dovedit a fi cel mai corect, echitabil și durabil mod de a susține viața (umană) pe planeta Pământ. Agroecologia țărănească se străduiește pentru susținerea tuturor ființelor vii. Ea ne conectează profund cu sentimentele noastre interioare și cu relațiile noastre cu ceilalți și cu mediul nostru natural, creând astfel o societate echilibrată în cadrul unei lumi sănătoase.Din punct de vedere ecologic

Agroecologia țărănească lucrează împreună cu natura și nu împotriva ei. Agroecologia țărănească vede atât producătorii de hrană, cât și consumatorii ca parte a naturii, parte a rețelei vieții, și nu ca simpli utilizatori dominanți. Agroecologia țărănească recunoaște că un sol viu și sănătos constituie baza esențială a întregii vieți pe pământ. Agroecologia țărănească nu susține utilizarea organismelor modificate genetic și a celor de origine sintetică, a brevetelor asupra semințelor, plantelor și animalelor, și nici utilizarea produselor agrochimice. Agroecologia țărănească celebrează (bio)diversitatea și evită monoculturile și exterminarea comunităților vii.

Din punct de vedere economic

Agroecologia țărănească se bazează pe principiile economiei de solidaritate, cu soluții locale și circulare, cum ar fi sistemele alimentare cu lanț scurt, în care micii producători sunt recompensați în mod echitabil pentru munca lor.

Din punct de vedere politic

Agroecologia țărănească plasează drepturile micilor producători de alimente ca o prioritate pe ordinea de zi. Toți producătorii de hrană la scară umană ar trebui să aibă dreptul de a utiliza liber și de a lua decizii privind semințele, pământul și bunurile comune, cum ar fi apa, aerul, cultura și cunoștințele. Agroecologia țărănească sfidează permanent structurile de putere din societate și transformă puterea de dominație într-o conducere a celor care au cea mai mare grijă de întreg.

Din punct de vedere științific

Agroecologia țărănească a contribuit, încă de la începutul practicilor agricole, la cunoașterea și înțelegerea modului de cultivare a hranei în relație cu mediul în care trăim. Agroecologia țărănească respectă cunoștințele diverse și regionale. Procesele de învățare se desfășoară de la agricultor la agricultor și sunt adesea intergeneraționale.

Din punct de vedere social

Agroecologia țărănească formează o mișcare în care toți oamenii sunt văzuți ca fiind egali și importanți. Agroecologia țărănească creează o dinamică în care importanța participării depline și egale a femeilor este fundamentală și în care tinerii sunt văzuți ca administratori ai vieții pentru generațiile viitoare. Mișcarea se opune sistemelor care alienează viața și ajută la transformarea acestora în sisteme care îmbogățesc viața.

Înțelegeți mai multe despre acest lucru vizitând câteva dintre organizațiile importante pe care le admirăm!