BIODIVERSITATE

Transilvania este un punct focal european de biodiversitate.

Transilvania este un punct focal de biodiversitate de importanță internațională. Mii de specii diferite trăiesc în, pe și în jurul terenurilor agricole din Transilvania (de exemplu, 225 de specii de păsări și 26 de lilieci, carnivore mari precum ursul brun european, lupii, Lynx), unele extrem de rare și amenințate cu dispariția. Toate aceste specii au roluri esențiale în ecosistemele de care și noi, oamenii, depindem pentru sănătatea, bunăstarea și viața noastră. Prin urmare, avem nevoie de o gestionare adecvată a terenurilor agricole pentru a proteja habitatele de care depindem cu toții.

ALPA administrează terenurile într-un mod inclusiv cu natura, orientându-și scopul către proiecte de agricultură agroecologică și de conservare a biodiversității. ALPA are mare grijă de sănătatea mediului pe care îl împărțim, de un sol sănătos, de apă și aer curat.

Prin aceste acțiuni, ALPA lucrează pentru un sistem alimentar durabil în cadrul unor ecosisteme vibrante, pentru cei care trăiesc astăzi și pentru cei care vor fi generațiile noastre viitoare.

ALPA se concentrează pe trei acțiuni:

Pământ pentru natură

Toate terenurile administrate de ALPA sunt fie cultivate în mod agroecologic, fie fac parte din proiecte de conservare a naturii.

Evaluare de mediu

Terenurile agricole din Transilvania, atât cele arabile, cât și cele cu pășuni, sunt vitale pentru durabilitatea socio-ecologică, datorită suprafeței mari a peisajului și a interrelației dintre producția de alimente, impactul climatic și conservarea biodiversității. Cunoștințele rezultate din cercetarea științifică sunt esențiale pentru dezvoltarea unor strategii adecvate de gestionare regenerativă.

Conștientizare

Prin împărtășirea informațiilor despre biodiversitatea excepțional de ridicată, despre ecosistemele unice din Transilvania și despre importanța practicilor agricole agroecologice ca metodă de conservare a habitatelor, sensibilizăm cetățenii, autoritățile locale și factorii de decizie politică cu privire la importanța protejării mediului și a păstrării resurselor naturale pentru generațiile viitoare.