ORGANIZAȚIA NOASTRĂ

Suntem o organizație care creează acces la pământ pentru agroecologie

Viziunea ALPA

se îndreaptă spre o bioregiune în care terenurile agricole sunt administrate ca parte a unui teritoriu comun, natura este respectată, biodiversitatea este îmbunătățită, sistemele alimentare agroecologice sunt standardul general și comunitățile locale sunt reziliente, toate acestea unindu-se într-un peisaj socio-ecologic prosper și complet regenerat.

Misiunea ALPA

este de a contribui la o planetă locuibilă pentru generațiile prezente și viitoare prin asigurarea și gestionarea agroecologică a terenurilor agricole, prin eforturi de regenerare bioregională, precum și prin protejarea biodiversității existente. ALPA își concentrează activitatea în propria bioregiune din Transilvania, România – Țara Călatei/Kalotaszeg.

CITIȚI-NE
MANIFESTUL PE ADMINISTRAREA TERENURILOR AGRICOLE

CITIȚI-NE
STRATEGIA EXTERNĂ

ALPA stimulează regenerarea bioregională prin asigurarea accesului la pământ pentru agroecologie și protejarea biodiversității. Deoarece bioregiunea noastră găzduiește unele dintre cele mai mari biodiversități din Europa, culturi și tradiții adânc înrădăcinate și oportunități de regenerare abundente, acesta poate servi drept model pentru alte bioregiuni, poate crea un efect multiplicator și poate sprijini astfel tranziția către o planetă prietenoasă cu natura, oamenii și clima.

Principalii beneficiari ai ALPA sunt peisajul natural bioregional și comunitățile locale. În mod specific, ALPA își propune să lucreze cu actualii și viitorii producători agroecologici de hrană din cadrul bioregiunii.