PĂMÂNT

De la proprietatea privată către o administrare comună.

Viitorul terenurilor agricole din bioregiunea noastră și din afara acesteia reprezintă o preocupare comună și, de asemenea, o viziune în a le gestiona colectiv. În prezent, terenurile agricole reprezintă o marfă tot mai rară, o interfață de producție, o resursă finită, exploatată și acaparată, care este în mod constant degradată, abandonată, industrializată, ocupată, planificată spațial de către societate, în timp ce deține, de asemenea, o legătură socială și culturală, un atașament teritorial și politic și susține mijloacele de trai pentru natură și societate, fundamentul natural al mijloacelor noastre de trai și al majorității întreprinderilor din regiunea noastră.

Pământul este partea centrală a peisajului agro-cultural, iar modul în care pământul a fost administrat și îngrijit în mod colectiv în istorie a modelat peisajul actual din bioregiunea noastră.

ALPA asigură și oferă un acces echitabil la terenuri agricole celor care au o dorință puternică de a intra în profesia fascinantă a agriculturii agroecologice sau de a conserva natura. În prezent, ALPA administrează 10 hectare de terenuri agricole în cadrul Asociației.

CREAREA ACCESULUI LA PĂMÂNT
PENTRU FERMIERII REGENERATIVI AGROECOLOGICI.

  • Protejăm terenurile agricole de piața funciară speculativă și oferim acest pământ viitorilor fermieri și a oamenilor din comunitățile rurale din bioregiune.

  • Gestionăm pământul într-o manieră agroecologică, prin agricultură la scară mică, la scară umană și regenerând natura și biodiversitatea cultivată.

  • Oferim oamenilor posibilitatea de a trăi în mediul rural și să contribuie la revitalizarea peisajul rural.

  • Oferim celor interesați oportunitatea de a începe sau să continue producția de hrană sănătoasă și accesibilă la nivel local pentru toți.

CUM FACEM
ASTA?

  • Cartografiem bioregiunea noastră, punând accent pe identificarea deținerii și distribuției terenurilor agricole, importanța mediului și dinamica socio-culturală.

  • Achiziționăm sau dobândim prin alte forme de proprietate pe termen lung terenuri agricole și adminstrăm aceste terenuri într-un parteneriat comun cu membri ALPA.

  • Creăm un plan de gestionare pe termen lung a terenurilor agricole pe care le deținem, bazat pe principii agroecologice solide și cu respectarea peisajului cultural bioregional.

  • Oferim terenuri agricole pe baza unor contracte de închiriere pe termen lung și echitabile fermierilor agroecologici aspiranți care doresc să se stabilească sau sunt deja localizați în bioregiunea noastră și creăm împreună cu aceștia un plan de afaceri orientat spre piață, axat pe practici regenerative și pe o abordare de comerț echitabil.

Deții terenuri agricole în bioregiune și nu le folosești?

Dorești să devii un fermier agroecologic în bioregiunea noastră?

MISIUNEA ALPA FAȚĂ DE PĂMÂNT

Misiunea ALPA se axează pe asigurarea și gestionarea pământului din bioregiunea noastră penntru scopul primordial al acestora: susținerea vieții. Recunoscând dinamica complexă și potențialele conflicte în ceea ce privește utilizarea terenurilor agricole, ALPA identifică și abordează probleme critice:

ALPA promovează Agroecologia ca soluție pentru combaterea epuizării nutrienților din sol, a pierderii biodiversității și a impactului nociv al produselor agrochimice.

Pentru a contracara amenințările reprezentate de practicile agroindustriale, extractive sau de urbanizare, ALPA pledează pentru strategii de conservare a terenurilor și pentru a acorda importanță și a dovedi bogăția biodiversității noastre.

ALPA abordează provocările unei comunități rurale în curs de îmbătrânire și lipsa succesiunii agricole intrafamiliale prin înființarea unui fond funciar bioregional și a unor inițiative de cartografiere socială, mobilizând și sprijinind viitorii fermieri agroecologici pentru a avea acces la terenuri.

ALPA își propune să sporească transparența și trasabilitatea prin intermediul unor registre publice digitalizate ale terenurilor, planificare spațială colaborativă conservarea strategică a terenurilor pentru a contrabalansa proiectele industriale de mare anvergură.

ALPA combate speculațiile funciare și marginalizarea aspectelor culturale prin înființarea unui fond funciar bioregional condus prin principii sociale, culturale și ecologice, prin scoaterea terenurilor de pe piața funciară, prin punerea lor la dispoziția agriculturii agroecologice la scară umană, prin implicarea în consolidarea de comunități și prin promovarea proiectelor de turism alternativ.

Obiectivele ALPA sunt înrădăcinate în administrarea responsabilă a pământului, urmărind să reverseze ciclurile distructive în gestionarea solului și a terenurilor agricole. Organizația noastră urmărește să dezvolte modele replicabile cu abordări agroecologice și regenerative care pot fi aplicate dincolo de bioregiunea noastră, contribuind la o regenerare bioregională mai largă și la gestionarea durabilă a terenurilor la nivel global. Prin aceste inițiative, ALPA se străduiește să creeze un echilibru armonios între dimensiunile utilitare și culturale ale terenurilor agricole, promovând o comunitate bioregională rezilientă și vibrantă.